Svētdiena, 26. maijs. Vārda dienas: Eduards, Edvards, Varis; Rīt: Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta  
KARTE
Pieteikties jaunumiem
Meklēšana portālā
Sekojiet Līdzi

   
Twitter

2016. gada Daugavas Vanagu Centrālās Valdes (DV CV) sēde

iesūtīts: 2016.10.31 15:56
Katru gadu, Daugavas Vanagu organizācijas zemju pārstāvji, Centrālās valdes locekļi, sanāk kopā uz sēdi, apstiprinot, ka DV ir pasaules mēroga organizācija.

DV priekšnieks, Andrejs Mežmalis, atklāja sēde un ziņoja par prezidija darbību pēdējā gadā. Svarīgākais, ko valdes locekļi apsprieda bija par aprūpes darbiem, ko vada DVCV Pārstāvniecība Rīgā. Pārstāvniecības vadītāja, Solvita Sekste, sniedz pārskatu par veiktiem darbiem. Pārstāvniecības apgrozījums ir pāri par 400 000 eiro un atbalstīti tiek leģionāri, viņu atraitnes, daudzbērnu ģimenes un audžu bērnu ģimenes, kā arī sniegti dažādi citi pabalsti (piemēram, kopā ar vanadzēm, gādāt par to, ka mūsu kaŗavīri ārzemēs saņem uz Ziemassvētkiem piparkūkas!). Sēdē pieminēja Dieva mierā aizgājušo Dr. Čaksti Tipaini, kas aprūpēja simtiem bijušo leģionāru un, savas dzīves pēdējās dienās, saņēma no Valsts Prezidenta, Raimonda Vējoņa, Trīju Zvaigžņu ordeni.

Arī pārrunāja jaunās grāmatas, “Gunārs Astra. Un citi.” izdošanu un popularizēšanu. Grāmatas iniciators bija Imants Balodis, no Vācijas un lielas pūles ielika Vācijas DV pārstāvji, Austris Grasis un Ieva Freinberga, kā arī daudzi citi. Pastāv plāni grāmatu arī izdot angļu valodā un DVCV lūdz DV zemēm apspriest šīs idejas vēlamību un iespēju to atbalstīt.

Liela daļa no valdes sēdes lēmumiem saistīti ar financēm, jo Pārstāvniecības izmaksas pārsniedz ienākumus. Pieņemtie lēmumi būs pamats jaunam, balansētam budžetam, bet DV CV lūdz DV zemes, nodaļas, apvienības un biedrus vākt līdzekļus un ziedot, lai Pārstāvniecība varētu turpināt savu vērtīgo darbu.

Sēdē pieņemtie lēmumi bija sekojoši:

1.       Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2016. gada 10. septembrī, Straumēnos, Anglijā, lemj atcelt 2013. gada 27. un 28. jūnijā Centrālās Valdes lēmumu par zāļu izdalīšanu leģionāriem un to atraitnēm.[1]

2.       Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2016. gada 10. septembrī, Straumēnos, Anglijā, lemj ieturēt 3% no katra veiktā maksājuma DV CV Pārstāvniecībā, lai palīdzētu segt Pārstāvniecības administrācijas izdevumus.

3.       Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2016. gada 10. septembrī, Straumēnos, Anglijā, sakarā ar to, ka biedru skaits ir samazinājies un lai DV CV Pārstāvniecība varētu turpināt savu darbu, iesaka DV zemēm pieņemt paaugstināt dotācijas uz $14 par katru biedru un Latvijā uz 2EUR.

4.       Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2016. gada 10. septembrī, Straumēnos, Anglijā, iesaka DV CV Pārstāvniecībai meklēt veidus kā samazināt izdevumus, lai palīdzētu sabalansēt DV CV budžetu.

5.       Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2016. gada 10. septembrī, Straumēnos, Anglijā, iesaka DV CV Pārstāvniecībai lūgt DV zemēm atbalstīt ar ziedojumiem, lai palīdzētu segt izdevumus, kas saistīti ar Pārstāvniecības vērtīgo labdarības darbu, aprūpējot leģionārus, to atraitnes un daudzbērnu un audžu ģimenes.

6.       Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2016. gada 10. septembrī, Straumēnos, Anglijā, lemj samazināt DV CV prezidija budžetu līdz $10 000, sākot no 2017. gada.

7.       Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2016. gada 10. septembrī, Straumēnos, Anglijā, lūdz DV zemēm iemaksāt dotācijas maksas ne vēlāk kā gada pirmajā ceturksnī.

8.       Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2016. gada 10. septembrī, Straumēnos, Anglijā, iesaka, un lūdz DV zemēm pieņemt sekojošo, izmainīto, darbības noteikumu 47. pantu:

DV CV locekļus uz trim gadiem ievēl zemju delegātu sapulces/biedru pilnsapulces. Ikviena zeme, kurā ir DV Zemes valde, ievēl vienu locekli, bet zemes, kurās biedru skaits lielāks par 1000, ievēl vēl vienu locekli. Abus priekšsēža vietniekus izrauga DV CV no sava sastāva, ievērojot atsevišķu zemju biedru skaitu un ģeogrāfisko novietojumu. Priekšsēža vietniekus nevar izraudzīt no vienas zemes vai no zemes, no kuras ievēlēts DV priekšnieks. DV CV sekretāru un kasieri dod tā zeme, no kuras ir priekšnieks.

 DV CV balsstiesības ir DV priekšniekam, DV organizācijas vanadžu priekšniecei un katram ievēlētam valdes loceklim.  DV CV sekretāram un kasierim ir tikai balsstiesības, ja viņi ir ievēlēti kā savas zemes DV CV locekļi.

9.       Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2016. gada 10. septembrī, Straumēnos, Anglijā, lūdz Guntai Reynolds, DV vanadžu priekšniecei un DV CV Pārstāvniecības valdes loceklei, lai kopā ar Pārstāvniecības valdi, turpinātu projektu izstrādi statūtu maiņām DV CV Pārstāvniecībai, kur statūtos būtu atsauce uz Daugavas Vanagu organizāciju.

10.   Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2016. gada 10. septembrī, Straumēnos, Anglijā, lūdz DV ASV locekļiem turpināt iesākto darbu, izstrādājot projektu reģistrēt DV CV ASV.

11.   Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2016. gada 10. septembrī, Straumēnos, Anglijā, lūdz DV zemēm veikt aptauju un pieņemt lēmumu par nepieciešamību grāmatas “Gunārs Astra. Un citi” izdošanu angļu valodā.

12.   Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2016. gada 10. septembrī, Straumēnos, Anglijā, nolemj rīkot nākošā gada DV CV sēdi Melburnā, Austrālijā.

13.   Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2016. gada 10. septembrī, Straumēnos, Anglijā, izsaka pateicību DVF priekšsēdim, valdei, biedriem un sabiedrībai, kā arī Straumēnu vadībai, par viesmīlību un lielo darbu saistībā ar DV CV 2016. gada sēdes rīkošanu Straumēnos."

Tūlīt, pirms sēdes iesākumu, DV CV locekļus saņēma labas ziņas no Latvijas, ka Saeimā pieņemts balsojums, kas padarīs par īstenojamu Okupācijas Muzeja “Nākotnes nama” projektu. Lai izteiktu pateicību, Valdes locekļi pieņēma sekojošu rezolūciju:

1.       Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2016. gada 10. septembrī, Straumēnos, Anglijā, izsaka pateicību Dacei Melbārdes kundzei un katram Saeimas deputātam personiski, par balsojumu atbalstīt grozījumus Latvijas Okupācijas muzeja likumā, ietverot tajā regulējumu par Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecību, kas nodrošinātu muzeja darbības un pastāvēšanas nākotni un “Nākotnes nama” projekta īstenošanu.

Piektdienas vakārā (sēde notika piektdien, 9. un sestdien 10. septembrī), valdes locekļi un viesi vienojās lustīgā dziesmu vakarā. Dziesmas vadīja Kotgreivas Trio no Anglijas, Pēteris Pētersons no DVF valdes Juri Sējāns, muzikants, Pērkona un Menueta grupu dalībnieks. Juris ir arī LTV režisors un operators un LTV režisors un kopā ar Ievu Freinbergu, filmēja sižetu 5.novadam (raidījumam par diasporas darbības dažādiem aspektiem).

Sēdei noslēdzoties, dalībnieki nodziedāja Daugavas Vanagu dziesmu. Pēc sēdes sekoja vanadžu saiets, kur referēja Rūta Dimanta, kā daļa no plaša sabiedriska sarīkojuma, par ko rakstīts atsevišķā rakstā.

Paldies visiem Straumēnu darbiniekiem, par viņu gādību un lielo darbu sēdes laikā!

Aivars Sinka

DVCV Informācijas nozares vadītājs

Foto: Liene Abaroniņa


[1] Lēmuma teksts bija: Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2013. gada 27. un 28. jūnijā uzdod DVCV Pārstāvniecibai Latvijā izsniegt tikai dzīvībai svarīgu funkciju nodrošināšanai nepieciešamos medikamentus dr.Vijas Tipaines un dr.Čakstes Tipaines pārraudazībā, un tos izsniegt tikai pret ārstu receptēm.

Sēdes locekļi:  Ilga Niradija (Austrālija), Andrejs Mežmalis (DV Priekšnieks), Gunta Reynolds (DV Vanadžu priekšniece), Līga Nutere (ASV) – pirmā rinda no kreisas Aivars Sinka (Lielbritānija), Jānis Lūsis (Kanada), Asja Ramate (Latvija), Austris Grasis (Vācija) – otrā rinda no kreisas Andris Kursietis (ASV), Andris Staklis (DV Prezidijs), Ivars Švanfelds (DV Prezidijs) – pēdējā rinda Foto: Liene Abaroniņa
Tavs komentārs
Vārds:*
E-pasts:
aplūkot atsauksmes (0)
© 2019. All rigts reserved. Created by MB Studija »