Trešdiena, 24. oktobris. Vārda dienas: Renāte, Modrīte, Mudrīte; Rīt: Beāte, Beatrise  
KARTE
Pieteikties jaunumiem
Meklēšana portālā
Sekojiet Līdzi

   
Twitter

Šonedēļ, 1.jūnijā, beidzas termiņš sākumdeklarēšanai. Jautājumu bijis daudz

iesūtīts: 2012.05.29 19:18
Mantiskās deklarēšanas likumu pieņemot, tika spriests, ka tas izdevies vienkāršs un saprotams. Jā, likums un skaidrās naudas iemaksas noteikumi ir gana lakoniski, taču katram cilvēkam ir sava situācija, un tā ne vienmēr precīzi iegulst normatīvo aktu formulējumu veidnē. Kopš likuma stāšanās spēkā 2011.gada 15.decembrī atvērti skaidrošanai ir Valsts ieņēmumu dienests, konsultanti, bankas, mediji. 1.jūnijs ir sākumdeklarēšanas pēdējais termiņš.

Darbā ar klientiem iesaistītos LV portāls lūdza atbildēt uz dažiem jautājumiem:

Kā vērtējat nodokļu maksātāju (klientu) informētību un izpratni par mantiskā stāvokļa iesniegšanas pienākumu? Kāda ir iedzīvotāju interese, tuvojoties sākumdeklarāciju iesniegšanas pēdējam datumam - 1.jūnijam? Kādas ir lielākās neskaidrības sākumdeklarāciju aizpildīšanā? Vai ir interese par skaidras naudas iemaksām kredītiestādes kontos uz šā gada 1.jūniju? Ko jūs ieteiktu tiem, kas vēl kavējas?

Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante:

"Domāju, ka informācija par mantiskā stāvokļa deklarāciju ir pietiekama. Informācijas trūkst par daudziem citiem nodokļu jautājumiem, kuri jāzina sabiedrībai.

Attiecībā uz mantiskā stāvokļa deklarāciju daudz kļūdu rodas, norādot informāciju par kapitāldaļu iegādi. Liela daļa domā, ka šajā ailītē jānorāda nominālvērtība. Taču tas ir nepareizi. Ja persona, piemēram, iegādājas kapitāldaļas par tirgus vērtību 1000 latu apmērā, kuru nominālvērtība ir 50 000 lati, tad nodokļu administrācijai pēc tam var rasties jautājumi, kur fiziskā persona ņēma šādu naudu, lai iegādātos kapitāldaļas, ja tās oficiālie ienākumi ir daudz mazāki.

Problēmas var rasties arī ar skaidrās naudas uzkrājumiem, kuri ir reāli, taču radušies no nedeklarētiem ienākumiem. Piemēram, zemniekiem, kuriem ir atlaides par iedzīvotāju ienākuma nodokli, kuri savu produkciju pārdod bez kases aparāta, bieži vien nav deklarējuši savus patiesos ieņēmumus no saimnieciskās darbības, uzkrājuši naudu, bet tagad nevar pierādīt tās legālo izcelsmi. Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt ar korekcijām par trim iepriekšējiem gadiem. Ko darīt, ja tas nav darīts no deviņdesmitajiem gadiem?

Tas pats attiecas uz tiem, kas saņēma mantojumus un dāvinājumus vai cita veida ienākumus, gan apliekamus, gan neapliekamus - ko tagad darīt? Ja personai ir saglabāti dokumenti, tad ienākumu izcelsmi var pierādīt, taču, ja dokumenti vairs nav saglabājušies, tad pierādījumus nodrošināt ir grūti.

Par parādsaistībām rodas jautājumi, jo cilvēki nezina, ka jādeklarē ne tikai kredīts, bet arī kaimiņam aizdotā nauda. Turklāt uzņēmumu īpašniekiem un valdes locekļiem, kas regulāri ieskaita naudu uzņēmuma kontā, jādeklarē šis aizdevums ļoti precīzā summā, jo uzņēmuma gada pārskatā mēdz būt aizdevēju atšifrējums. Tāpat jānorāda prasības pret uzņēmumu, ja nav izmaksātas dividendes un prasījumi pret algu.

Kas attiecas uz avansa norēķiniem, tas tāds slidens jautājums, jo avansa norēķinu persona ir darbinieks un darbības tiek veiktas uzņēmumā - nauda tiek iztērēta un atdota. Ja avansa norēķinu personai ir 50 000, kas nav atdoti uzņēmumam, tad jāpadomā, vai uzņēmuma grāmatvedības politika pieļauj tik lielas summas turēšanu pie uzņēmuma darbinieka vai valdes locekļa.

Daudzi šaubās, vai deklarēt nozīmīgas personiskās un ģimenes mantas, baidoties, ka noziedzīgajai pasaulei būs interese "nopirkt" informāciju par gleznām, dārglietām, antikvāriem priekšmetiem.

Katram ir jāsaprot, ka šī deklarēšanas jēga ir kontrolēt personu ienākumus. Ja faktiskie izdevumi par pirkumiem, aizdevumiem, īpašuma iegādi, ģimenes uzturēšanu ir lielāki par darba algu, dividendēm, aizņēmumiem, uzkrājumiem, tad rodas starpība, kuru var uzskatīt par slēpto ienākumu. Ja dokumenti par ienākumu avotu nav saglabājušies un nav vairs iegūstami, persona var samaksāt nodokli 15% apmērā. Taču to, vai šai personai nedraud audits ar papildu uzrēķinu, neviens negarantē, jo mūsu sabiedrībā ētikas un morāles normas ir palikušas ēnā."

Ieva Use-Cimmermane, "Swedbank" Privātpersonu finanšu institūta direktore:

"Vērtējot iedzīvotāju izpratni par mantiskā stāvokļa deklarēšanu, "Swedbank" Privātpersonu finanšu institūtā secinām, ka lielākās grūtības iedzīvotājiem bija saprast, vai pieņemtais likums vispār attiecas uz viņiem personīgi.

Likums ir uzrakstīts ļoti sarežģīti, un skaidrojumi, likumu pieņemot, nav bijuši pietiekami un iedzīvotājiem viegli saprotami, lai to nepārprotami attiecinātu uz savu individuālo situāciju par naudas lietām un savu mantu.

Līdz nulles deklarācijas iesniegšanas termiņam 1.jūnijā atlikušas vien dažas dienas. VID nesen ziņoja, ka iesniegtas 42 200 deklarācijas. Ņemot vērā sākotnējās aplēses, cilvēku skaits, kam atbilstoši likumam deklarācija obligāti jāiesniedz, varētu būt pat divreiz lielāks.

"Swedbank" Privātpersonu finanšu institūta apkopotā pieredze rāda, ka, lai saprastu, vai deklarācija ir jāaizpilda, atrastu atbilstošo deklarācijas veidlapu, savāktu nepieciešamos datus deklarācijas aizpildīšanai un to aizpildītu, nepieciešama vismaz stunda laika (atkarībā no prasmēm lietot datoru laiks var būt arī ilgāks). Vēl jārēķinās ar laiku aizpildīto deklarāciju nogādāt VID personīgi, pa pastu vai ar EDS starpniecību. Tāpēc iedzīvotājus, uz kuriem šis likums attiecas un kuri vēl nav paguvuši aizpildīt deklarāciju, aicinām to neatlikt uz pēdējo dienu.

Lai atvieglotu deklarācijas iesniegšanu, daudzas bankas saviem klientiem ir sagatavojušas informāciju par naudas atlikumiem kontos, par noguldījumu un par neatmaksāto kredītu atlikumiem uz 2011.gada 31.decembri, kā to nosaka likums. Iedzīvotājam tad atliek vien šo informāciju apkopotā veidā ierakstīt deklarācijā.

"Swedbank" Privātpersonu finanšu institūts bieži saņēmis jautājumus arī par īpašumiem un mantu, kas ir vai nav jānorāda deklarācijās, un to, kā novērtēt īpašumu, ja tas bijis dāvināts vai mantots.

Skaidras naudas deklarēšanas likums nosaka - summu, kas pārsniedz 10 000 latu, ieskaitīt savā bankas kontā ne vēlāk kā līdz 2012.gada 1.jūnija plkst. 24.00 un paturēt to bankas kontā vismaz līdz 2012.gada 2.jūnija plkst. 00.05.

Vairāk informācijas par sākumdeklarēšanos un par nulles deklarācijas aizpildīšanu var atrast institūta mājaslapā šeit."

Ieva Tetere, SEB bankas valdes locekle:

"Lai atvieglotu SEB bankas klientu darbu datu apkopošanā, SEB banka vēl marta beigās nodrošināja iespēju visiem saviem klientiem SEB Ibankā iegūt "nulles deklarācijas" aizpildīšanai nepieciešamo informāciju. Tuvojoties deklarācijas iesniegšanas beigu termiņam, aktīvāka ir iedzīvotāju interese par iespēju saņemt fizisko personu mantiskā stāvokļa jeb tā sauktās nulles deklarācijas pārskatu.

SEB Ibankā nulles deklarācijas pārskatu pusotra mēneša laikā (līdz 2.maijam) bija apskatījuši 34 826 klienti, no tiem 5808 jeb 17% ir SEB bankas klienti, kuriem, pēc SEB bankas rīcībā esošās informācijas, izpildās kāds no likumā noteiktajiem kritērijiem, kas paredz deklarācijas obligātu aizpildīšanu. Jaunāki dati par pārskatu būs šīs nedēļas sākumā.

Klientu interese par pārskatu Rīgā un ārpus Rīgas ir vienāda. Reģionos lielāko interesi par nulles deklarācijas pārskata lejuplādēšanu izrādījuši vidzemnieki - 19,88%, zemākā aktivitāte bijusi Latgales reģionā - 8,11%. Lielāko interesi par pārskatu, kurš atvieglo deklarācijas aizpildīšanu, ir izrādījušas sievietes - 57% no visiem klientiem.

Šobrīd interese ir vēl palielinājusies, jo no filiālēm ienāk daudz vairāk zvanu un jautājumu.

Klientiem ir interese arī par skaidras naudas iemaksām. Šajā sakarā iedzīvotājus visvairāk interesē komisijas maksa par operācijām ar skaidru naudu.

Un vēlreiz.

Klientu ērtībai finanšu pārskats ir pielāgots nulles deklarācijas aizpildīšanas prasībām un satur visu informāciju par klienta konta atlikumiem, depozītiem, neatmaksātajām kredītsaistībām, kuras klientam bija spēkā SEB bankā uz 2011.gada 31.decembri, kā arī par finanšu instrumentu un kapitāla daļas iegādes vērtībām, kādas klientam ir bijušas SEB bankā minētajā datumā.

Klienti pārskatam var piekļūt, pieslēdzoties Ibankai, pirmajā ekrānā zem sadaļas "Konti/kartes", izvēlnē "Nulles deklarācija". Šo finanšu pārskatu klienti var izdrukāt un izmantot deklarācijas aizpildīšanai.

Tajos gadījumos, kad klientam likumā minētie aktīvi vai kredītsaistības ir vairākās finanšu iestādēs, jāņem vērā visās kredītiestādēs esošie līdzekļi vai kredītsaistības. Pēc deklarācijas aizpildīšanas SEB bankas klienti var ietaupīt laiku un deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniegt, identificējoties ar elektronisko parakstu, fiziski nemaz neapmeklējot VID. Savukārt klienti, kuri Ibanku neizmanto, finanšu pārskatu par naudas līdzekļiem un saistībām SEB bankā deklarācijas sagatavošanai var pieprasīt jebkurā no SEB bankas filiālēm."

Dace Pelēkā, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece:

"Aprīlī "Latvijas faktu" ikmēneša aptaujas "Kāda ir iedzīvotāju informētība?" dati liecināja, ka jau tobrīd 83% aptaujāto bija dzirdējuši, ka līdz 2012.gada 1.jūnijam jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija un tikai 20% jeb 1/5 daļa respondentu nebija īsti pārliecināti, vai viņiem būs vai nebūs jāsniedz mantiskā stāvokļa deklarācija.

Par iedzīvotāju interesi liecina arī fakts, ka kopš mājaslapas www.VIDsakumdeklaracija.lv izveidošanas ar tās starpniecību ir sniegtas 282 konsultācijas un mājaslapu līdz 24.maijam skatījušies jau gandrīz 65 000unikālo apmeklētāju. Lielākā daļa lapas apmeklētāju bijuši no Latvijas, bet bijis arī liels skaits citu valstu iedzīvotāju, tai skaitā fiksēti vairāk nekā 1500 apmeklējumi no Anglijas, vairāk nekā 550 apmeklējumi no Īrijas, vairāk nekā 450 apmeklējumi no Norvēģijas un Vācijas, lapu apmeklējuši arī no ASV, Zviedrijas, Beļģijas, Dānijas, Somijas, Krievijas, Polijas un daudzām citām valstīm.

Testu mājaslapā aizpildījuši vairāk nekā 32 650 cilvēku. Kopš 23.aprīļa speciāli izveidoto videorullīti internetā noskatījušies vairāk nekā 16 300 cilvēku. Tas noteikti ir veicinājis iedzīvotāju izpratni par mantiskā stāvokļa deklarēšanu.

Kā liecina VID nodokļu konsultantu pieredze, vairumā gadījumu cilvēki ir informēti un izprot, kuros gadījumos viņiem ir jāsniedz mantiskā stāvokļa deklarācija, tomēr, konsultējoties ar VID nodokļu speciālistu, vēlas pārliecināties, ka ir pareizi saprasts, kā tieši deklarācijā jānorāda tā vai cita informācija.

Tuvojoties deklarācijas iesniegšanas beigu termiņam, arvien vairāk pieaug iedzīvotāju aktivitāte, iesniedzot mantiskā stāvokļa deklarācijas. 23.maijā bija iesniegtas 45 798 deklarācijas, pēdējā nedēļā tiek iesniegtas vidēji 3385 deklarācijas dienā. Līdz 23.maijam VID iesniegta 21 mantiskā stāvokļa deklarācija, kurās iedzīvotāji norādījuši iepriekš nedeklarētus ienākumus kopumā 589 644,33 latu apmērā. Par šiem iepriekš nedeklarētajiem ienākumiem aprēķināts maksājamais iedzīvotāju ienākuma nodoklis kopumā 88 43765 latu apmērā (15% iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme), no kuriem valsts budžetā šobrīd ir samaksāti 45 608,16 lati.

Lai arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem ir apkopotas jautājumu/atbilžu veidā mājaslapā www.VIDsakumdeklaracija.lv, pamatā iedzīvotājiem ir neskaidrības jautājumos, kas saistīti ar parādsaistību un kredītsaistību uzrādīšanu mantiskā stāvokļa deklarācijā, kā arī deklarācijā uzrādāmo jaunbūvju vērtības noteikšanu. Aizpildot mantiskā stāvokļa deklarāciju, bieži tiek pieļautas neuzmanības kļūdas, piemēram, attiecīgās sadaļās netiek norādītas kopsummas latos.

VID atgādina, ka mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniegšanas termiņš ir 2012.gada 1.jūnijs, un aicina iedzīvotājus, kuri to vēl nav paguvuši izdarīt, pārliecināties, vai viņiem saskaņā ar Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā noteiktajiem kritērijiem ir pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju.

VID aicina neatlikt deklarācijas iesniegšanu uz pēdējo brīdi, bet iesniegt to VID kādā no personai ērtākajiem veidiem: personīgi jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā;

sūtot pa pastu uz jebkuru VID klientu apkalpošanas centru vai uz VID administratīvo ēku Rīgā, Smilšu ielā 1, LV-1978; nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi VID.sakumdeklaracija@vid.gov.lv, ja deklarācija parakstīta ar drošu elektronisko parakstu; iesniegt, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Lai ātri un droši pārliecinātos par to, vai fiziskai personai ir pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju, aicinām atbildēt uz testa jautājumiem latviešu vai krievu valodā īpaši tam izveidotajā mājaslapā www.VIDsakumdeklaracija.lv.

Visplašākā informācija par fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanu gan latviešu, gan krievu valodā pieejama šajā speciāli izveidotajā mājaslapā. Tajā pieejami visi nepieciešamie palīgmateriāli, tajā skaitā metodiskie materiāli un deklarāciju aizpildīšanas paraugi, kā arī ar šīs lapas starpniecību var nosūtīt jautājumus speciālistiem, kuri atbildes sniegs ne vēlāk kā divu dienu laikā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji ir aicināti zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 1898, konsultēties klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā, uzdot jautājumus speciālās mājaslapas sadaļā "Kontakti", aizpildot jautājumu uzdošanas formu.

Par mantiskā stāvokļa deklarācijas neiesniegšanu, deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības neievērošanu vai par apzināti nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā, atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 165.9pantā noteiktajam, uzliek naudas sodu līdz 250 latiem.

Gadījumā ja VID rīcībā nonāks informācija, ka fiziskai personai bija jāsniedz mantiskā stāvokļa deklarācija, taču persona to noteiktajā termiņā - līdz 2012.gada 1.jūnijam - nebūs izdarījusi, VID vispirms sazināsies ar šo personu, aicinās iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju, un, visticamāk, tikai tad, ja persona atteiksies sadarboties ar VID, tiks piemērots naudas sods. Sadarbošanās ar VID gadījumā tiks izvērtētas iespējas izteikt personai brīdinājumu." 

Lidija Dārziņa, LV portāls. Pārpublicēts no LV portāla „Par likumu un valsti”
(http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=248234)

Foto: Māris Kaprakalējs, LV portāls
 

Tavs komentārs
Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)
Reklāma
© 2018. All rigts reserved. Created by MB Studija »