Svētdiena, 21. oktobris. Vārda dienas: Urzula, Severīns; Rīt: Īrisa, Irīda  
KARTE
Pieteikties jaunumiem
Meklēšana portālā
Sekojiet Līdzi

   
Twitter

Kā pie notāra izšķirties ar ārzemnieku

iesūtīts: 2013.03.27 13:45
Arī tad, ja laulība noslēgta ar ārzemnieku vai ārzemēs, to var izšķirt pie Latvijas notāra, ja vien vismaz vienam laulātajam pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija un abiem nav strīda ne par laulības šķiršanu, ne bērniem, ne mantas sadali.

Padomes Regulas (EK) Nr.2201/2003 (2003.gada 27.novembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr.1347/2000 atcelšanu 1.pants nosaka šīs regulas darbības jomu: to neatkarīgi no tiesas iestādes būtības piemēro civillietās, kas saistītas ar laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu un vecāku atbildības iegūšanu, īstenošanu, deleģēšanu, ierobežošanu vai izbeigšanu. Vēl regula paredz, ka termins "tiesa" attiecas uz visām tām iestādēm dalībvalstīs, kurām ir jurisdikcija lietās, uz ko, ievērojot 1.pantu, attiecas šīs regulas darbības joma.

Kopš 2011.gada 1.februāra Notariāta likums  noteic, ka laulību šķirt var ne tikai tiesa, bet arī zvērināts notārs. "Tā kā notāriem Latvijā ir dotas tiesības laulību šķirt, tad Padomes Regula (EK) Nr.2201/2003 attiecas arī uz notāru darbību," skaidro Latvijas Notāru padomes priekšsēdētāja Sandra Jakušenoka.

Pastāvīgā dzīvesvieta - Latvija

Regulā noteikta vispārējā piekritība "Laulības šķiršanai, laulāto atšķiršanai un laulības atzīšanai par neesošu". Tajā teikts:"Lietas, kas saistītas ar laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu un laulības atzīšanu par neesošu, piekrīt tās dalībvalsts tiesām:

a) kuras teritorijā atrodas:

  • laulāto pastāvīgā dzīvesvieta, vai
  • laulāto pēdējā pastāvīgā dzīvesvieta, ja viens no tiem arvien tur dzīvo, vai
  • atbildētāja pastāvīgā dzīvesvieta, vai
  • laulāto kopīga pieteikuma gadījumā, viena vai otra laulātā pastāvīgā dzīvesvieta, vai
  • prasītāja pastāvīgā dzīvesvieta, ja viņš tur pastāvīgi dzīvojis vismaz gadu tieši pirms prasības iesniegšanas, vai
  • prasītāja pastāvīgā dzīvesvieta, ja viņš tur pastāvīgi dzīvojis vismaz sešus mēnešus tieši pirms prasības iesniegšanas un tam ir šīs dalībvalsts piederība vai, Apvienotās Karalistes vai Īrijas gadījumā – "domicils" šajā dalībvalstī;

b) kuras valsts piederība ir abiem laulātajiem vai, Apvienotās Karalistes un Īrijas gadījumā, – kurā ir abu laulāto "domicils"."

Līdz ar to Latvijā pie notāra var izšķirt laulību neatkarīgi no tā, kur tā noslēgta – Latvijā, Eiropā vai jebkurā citā pasaules valstī, bet viens no priekšnosacījumiem, lai notārs izšķirtu laulību ar ārzemnieku, – vismaz vienam laulātajam jāatbilst regulā noteiktajām pazīmēm, kas attiecas uz kopīga iesnieguma iesniegšanu -  viena vai abu laulāto pastāvīgajai dzīvesvietai jābūt Latvijai.  

Kā skaidro Notāru padomes priekšsēdētāja S.Jakušenoka, nav atsevišķa regulējuma, kas precizētu, kas Latvijā ir uzskatāms par pastāvīgo dzīvesvietu. Notāri šādos gadījumos ņem vērā divus aspektus. Pirmkārt, pārliecinās, vai Latvijas Iedzīvotāju reģistrā ir informācija, ka personai ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā. Un, otrkārt, pati persona apliecina, ka te dzīvo pastāvīgi. "Ja abas šīs pazīmes ir – mums nav pamata neticēt un atteikt šķirt laulību."

Atteikumu laulības šķiršanai pie notāra laulātie saņems tad, ja nevienam no viņiem Latvija nebūs pastāvīgā dzīvesvieta. Piemēram, ja divi Lietuvas pastāvīgie iedzīvotāji lūgs izšķirt laulību, kas reģistrēta Latvijā vai kur citur, viņiem šāds risinājums tiks atteikts, jo šī situācija neatbilst regulā noteiktajam.

Pilnu rakstu lasīt šeit 

Lolita Lūse, LV portāls. Pārpublicēts no LV portāla „Par likumu un valsti” 

Foto: SXC
 
 

Tavs komentārs
Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)
Reklāma
© 2018. All rigts reserved. Created by MB Studija »