Šī lapa ir izdrukāta no latviesiem.co.uk - Mājaslapa Lielbritānijā dzīvojošiem latviešiem
Interneta adrese:
http://www.latviesiem.co.uk/?ct=zinas_lnpl&fu=read&id=1555

LNPL ikgadējā sesija aizvadīta

Tereze Bogdanova
2016.05.11 17:05

Aprīļa vidū uz savu pēdējo sesiju sanāca pašreizējais LNPL sasaukums, šoreiz tiekoties Bostonā. Līdzās pārskatam par aizvadītā gada darbu, sesijā tika pārrunātas rudenī gaidāmās padomes vēlēšanas, kā arī labdarības statusa jautājums.

Sesiju atklāja LNPL priekšsēde Lilija Zobena, izsakot pateicību padomei par aizvadītajā gadā paveikto. Vēstnieks Andris Teikmanis pauda gandarījumu būt klāt šājā sēdē un informēja par vēstniecības paveikto kopš iepriekšējās sesijas un gaidāmajiem notikumiem. 24.sepetembrī visas latviešu biedrības tiks aicinātas uz ikgadējo sanāksmi, kas nu jau kļuvusi par tradīciju. Diemžēl vēstniecībai nav īpaši veicies ar jautājumu par latviešu valodas apmācību angļu skolās risināšanu, jo uzrunātās pašvaldības nav atbildējušas uz vēstnieka aicinājuma vēstuli. Ir nosūtītas atgādinajuma vēstules.  Šogad jau tiks apstiprināti vairāki goda konsuli – Mančesterā, Liverpūlē un Glāzgovā un vēl tiek aktīvi meklēti goda konsuli citās pilsētās. Tāpat jau ir bijušas vairāku Latvijas ministru vizītes, tostarp Izglītības un Zinātnes ministra Kārļa Šadurska, kurš vizītes ietvaros piedalījās arī ikgadējā Skolotāju seminārā. Vēstnieks norādīja,  ka gaidāmas  arī citu ministru viesošanās un iespējams, arī valsts prezidenta. Vēstnieks pauda aicinājumu, lai ik gadu notiekošo Latviešu Kultūras svētku organizēšanā LNPL ņemtu vēl aktīvu organizatorisko virsvadību. 

Kultūras nozares vadītāja Gita Robalde norādīja, ka ir jāmācās no šī gada grūtībām, kad organizatorskie darbi attiecībā uz Kultūras dienām ir bijuši visai sarežģīti. Sarežģījumus radījis galvenokārt fakts, ka izraudzītā svētku norises vieta Bristole ir bez aktīvas latviešu kopienas, kurai būtu izveidojusies laba sadarbība ar vietējo pašvaldību, jo tā sākotnēji negribēja atbalstīt pilsētas izmantošanu šādu svētku norisei.  Iepriekšējos gados, kad svētki notika Pīeterboro un Bradfordā, kur jau ir stabilas latviešu organizācijas ar iepriekšējo pieredzi sadarbībā ar vietējo pašvaldību, šādas grūtības nebija. Viņa arī informēja, ka caur PBLA jau ir iegūts finansiāls atbalsts šo svētku rīkošanai uz nākamajiem trim gadiem. 

Tikmēr sesijas īpašā viešņa LR Ārlietu ministrijas Plānošanas grupas projektu koordinatore Annija Senakola, kura strādā kopā ar speciālo uzdevumu vēstnieku diasporas jautājumos Pēteri Kārli Elfertu, informēja, ka aizvadītajā gadā Latvijā tikuši publicēti vairāki pētījumu par Latvijas diasporu un to, ka par disporas aktivitāšu intensitāti liecina daudzie pieteikumi uz Sabiedrības integrācijas fonda izsludināto finansiālā atbalsta programmu aktivitātēm ārpus Latvijas. Līdzās jau par ikagadēju tradīciju kļuvušajiem diasporas konferencei un skolotāju semināram, šogad Latvijā atkal notiks jauniešu forums "2x2", kas izplenījas lielu atsaucību un augstu novērtējumu pagājušajā gadā. 

Tāpat pirmajā sesijas dienā tika apstiprināta LNPL vēlēšanu komisija un pārrunāts darbības plāns, lai piesaistītu vēlētājus un kandidātus. Vēlēšanas notiks šī gada rudenī. Tāpat tika lemts par ikgadējā pabalsta piešķiršanu "Brīvajai Latvijai", par ko īpašu pateicību izteica klātesošais laikraksta izdevēju kopas priekšsēdis Aivars Sinka. Viņš bija ieradies, lai informētu par izdevēju sēdē pārrunāto un avīzes nākotnes plānu attiecībā uz abonentui piesaisti digitālajam laikraksta formātam.

Sesijas otro dienu klātesošie iesāka ar svētbrīdi, kuru vadīja Rūta Abakuka. Visi padomes locekļi īpašu uzmanību pievērsa jautājumam par LNLP reģistrēšanu kā labdarības organizāciju pie Laielbritāniajs valsts iestādes Charities Comission. Darba grupas vadītāja Ilze Grickus visus iepazīstināja ar smalkajām sagatavošanas darba niansēm un uzklausīja jautājumus. Padomes locekļi vienbalsīgi pieņēma lēmumu pilnvarot darba grupu sagatavot iesniegumu Charities Comission.

Izglītības nozares vadītājs Māris Pūlis klātesošos iepazīstināja ar nākotnes plāniem – veidot skolu klasifikāciju, meklēt iespējas nedēļas nogales skolotāju darbu apmaksāt un latviešu valodu mācīt angļu skolās un arī tālmācībā, kā arī rīkot bērnu kultūras dienas un skoliņu pieredzes apmaiņu. 

Kultūras nozares vadītāja G.Robalde runāja par šīs nozares vīziju. Tajā ir ne tikai mākslinieku no Latvijas viesizrādes, tuvāks darbs starp folkloras un deju kopām, teātra grupām, bet arī tik aktuālais jautājums par finansēm. Tika ierosināts aicināt pieteikties labu projektu rakstītājus. 

Kultūras dokumentācijas nozares vadītāja Inese Auziņa – Smita (Smith) klātesošos iepriecināja ar ziņu, ka ir apņēmusies sagatavot personisku dāvanu Latvijas simtgadei - pabeigt rakstīt grāmatas Latvieši Lielbritānijā II, III un IV sējumu.

Atbildīgā par darbu Brukvudas kapos Paulīne Bjukunana (Buchanan) bija sagatavojusi uzskatāmu foto galeriju. Tur padarīts liels darbs. Šā gada janvārī, pateicoties Latvijas Republikas vēstniecības Lielbritānijā darbiniekiem, iztīrīts grāvis. Tomēr vēl joprojām problēmas rada gan pāraugušie koki, gan plūdi. Ir sagatavots viss, lai lūgtu atļauju vietējai pašvaldībai kokus nozāģēt.

P.Bjukanana ir arī LNPL pārstāve Baltiešu Padomē un ziņoja par Okupācijas muzeja ceļojošās izstādes panākumiem Gērnsijas salā. Tikai trīs nedēļas tā bija izvietota lidostas ēkā, taču to apskatīja tūkstošiem ceļotāju. Okupācijas muzeja izstādes eksponēšana notiek tikai Lielbritānijā. Citās valstīs tas jau ir pārtraukts.

LNLP priekšsēde Lilija Zobens runāja par problēmām, ar ko saskaras Zemessardze un baznīca Latvijā, kā arī par 23. jūnijā gaidāmo referendumu Lielbritānijā. 

Joprojām aktuāls ir latviešu tiesību pārkāpumu jautājums. Pieaicinātā referente bezpajumtnieku lietā Laila Grīnberga un Bostonas Latviešu biedribas vadītājs Ziedonis Barbaks jau vairākus gadus darbojas šajā jomā. Gan LR vēstniecības, gan Anglo Baltic News mājaslapā tiks ievietota informācija, ko darīt, kur griezties pēc padoma, ja radušās problēmas Lielbritānijā.

Šoreiz izpalika Jaunatnes nozares vadītājas Ivetas Sūnas ziņojums slimības dēļ.

LNLP sesiju noslēdzot, kājās stāvot, visi kopīgi nodziedāja " Nevis slinkojot un pūstot".

LNPL pieņēma sekojošas rezolūcijas:

1. Atbalstīt ideju atjaunot latviešu jaunatnes organizāciju Lielbritānijā un iesaka rīkot sapulci 2016. g. "Straumēnos" 3x3 nometnes laikā.

2. Iesaka sākt ziedojumu akciju sadarbībā ar vietējām latviešu organizācijām par labu Latvijas Zemessardzei.

3. Aicina visas latviešu biedribas Lielbritānijā iesūtīt idejas Latvijas simtgades atzīmēšanai līdz 15. maijam.

4. Iesaka latviešu vecākiem Lielbritānijā būt informētiem par noteikumiem, kas attiecas uz bērnu uzraudzību.

5. Aicina visas Lielbritānijas latviešu pašdarbibas kopas un grupas piedalīties XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI deju svētkos 2018. gadā.

6. Atbalsta Eiropas Latviešu Apvienības rezolūcijas.

 Terēze Bogdanova un Lilita Krūze