Šī lapa ir izdrukāta no latviesiem.co.uk - Mājaslapa Lielbritānijā dzīvojošiem latviešiem
Interneta adrese:
http://www.latviesiem.co.uk/?ct=bzinjas&fu=read&id=1711

Eiropas Komisijas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par ES pilsoņu tiesībām pēc Brexit

Tereze Bogdanova
2018.01.15 15:18

Latvijas vēstniecība Apvienotajā Karalistē vēlas vērst uzmanību, ka Eiropas Komisijas sagatavotā informāciju, kas sniedz atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par ES pilsoņu tiesībām pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES, tagad ir pieejama arī latviešu valodā.

Šajā dokumentā sniegta informācija par kopīgo izpratni, kas panākta attiecībā uz ES-27 valstu un Apvienotās Karalistes pilsoņu tiesībām pēc Brexit, kā izklāstīts Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes valdības sarunu vedēju kopīgajā ziņojumā par progresu, kas panākts 1. posmā sarunās saskaņā ar LES 50. pantu. 
 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2017-12-12_qa_citizens_rights_lv.pdf